Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 4

    Hôm nay: 10

    Đã truy cập: 503419

Bộ máy cơ quan tổ chức

 

Tên xã

Địa chỉ

Số Điện Thoại liên hệ, Email

Lãnh đạo đơn vị

Điền Lư

Phố Điền Lư xã Điền Lư, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa

 

- UBND: 02373.584.142

- Email: xadienlu.bathuoc@thanhhoa.gov.vn

* Trường trực Đảng ủy

1. Bí thư: Lê Văn Sơn

2. PBTTr: Bùi Xuân Thu

3. PBT: Nguyễn Văn Huy

* Thường trực HĐND:

1. Chủ tịch: Bùi Xuân Thu

2. Phó Chủ tịch: Cao Thị Nhàn

* Thường trực UBND:

1. Chủ tịch:  Nguyễn Văn Huy

2. Phó chủ tịch: Cao Minh Cầu

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT

Họ và tên

Đơn vị

Lãnh đạo đơn vị

1

Lê Văn Sơn

Đảng Ủy

HUV - Bí thư Đảng ủy

2

Bùi Xuân Thu

Đảng Ủy

PBTTr. Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Huy

UBND

Phó Bí thư - CT. UBND

4

Cao Thị Nhàn

HĐND

Phó Chủ tịch HĐND

5

Lê Thế Cầu

MTTQ

Chủ tịch UBMTTQ xã

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1

Bùi Xuân Thu

HĐND

Chủ tịch HĐND

2

Cao Thị Nhàn

HĐND

                   Phó chủ tịch HĐND

ỦY BAN NHÂN DÂN

1

Nguyễn Văn Huy

UBND

Chủ tịch UBND

2

Cao Minh Cầu

UBND

Phó chủ tịch UBND

3

Phạm Văn Sỹ

UBND

UVUB - CHT Quân Sự xã

4

Lương Văn Khuyên

UBND

UVUB -Trưởng Công An

5

Nguyễn Thị Thùy Dương

UBND

CC. Văn phòng Thống kê

6

Hà Thị Hoa

UBND

CC. Văn Phòng - Thống kê

7

Nguyễn Thị Hằng

UBND

CC. Văn Phòng - Thống kê

8

Lê Văn Lợi

UBND

CC. Tư pháp - Hộ tịch

9

Lê Văn Tuấn

UBND

CC. Tư pháp - Hộ tịch

10

Đỗ Thị Hằng

UBND

CC. Địa chính - NN -XD &MT

11

Nguyễn Văn Quân

UBND

CC. Địa chính - NN -XD &MT

12

Trương Xuân Chiến

UBND

CC. Văn hóa - xã hội

13

Nguyễn Thị Minh

UBND

CC. Văn hóa - xã hội

14

Lê Thế Tùng

UBND

CC. Tài chính - Kế toán

15

Lê Thị Vân

UBND

Văn thư- Dân số-TT và TT

16

Bùi Văn Thắng

UBND

CB Thú Y-KN

17

Hà Văn Thành

UBND

PCHTQuân sự - CT hội bảo trợ

18

Bùi Văn Tâm

Công an xã

Phó trưởng công an xã

19

Lê Đức Long

Công an xã

Công an viên

20

Nguyễn Văn Hùng

Công an xã

Công an viên

21

Bùi Sỹ Toàn

Công an xã

Công an viên

MẶT TRẬN TỔ QUỐC – ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI- HỘI ĐẶC THÙ

   1

Lê Thế Cầu

UBMTTQ

Chủ tịch UBMTTQ xã

2

Hà Xuân Mạnh

UBMTTQ

PCT. UB MTTQ

3

Cao Thị Nhàn

Công Đoàn

Chủ tịch Công Đoàn

4

Cao Minh Cầu

Công Đoàn

Phó chủ tịch Công Đoàn

5

Trương Xuân Tính

Hội Cựu Chiến Binh

Chủ tịch hội CCB

6

Trần Đức Toàn

Hội Cựu Chiến Binh

Phó Chủ tịch CCB-CT hội CTĐ

7

Nguyễn Xuân Thu

Hội Nông dân

Chủ tịch hội Nông Dân

8

Hà Xuân Hồng

Hội Nông dân

PCT. hội Nông dân- CT. hội NCT

9

Nguyễn Thị Nguyệt

Hội LH Phụ nữ

Chủ tịch hội Phụ nữ

10

Bùi Thị Tâm

Hội LH Phụ nữ

PCT. Hội Phụ nữ -CT hội khuyến học

11

Hà Văn Phương

Đoàn Thanh niên

Bí thư đoàn Thanh niên

12

Hà Văn Chung

Đoàn Thanh niên

PBT. Đoàn Thanh niên- CT hội TNXP