Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 6

    Hôm nay: 12

    Đã truy cập: 503421

Lịch sử 70 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ xã Điền Lư (20/12/1950 - 20/12/2020)

              Vùng đất Điền Lư ngày nay có lịch sử từ rất sớm qua tư liệu của các nhà nghiên cứu sưu tầm lịch sử Thanh Hóa và địa phương. Năm Tự Đức thứ 3 (1851) Điền Lư thuộc 4 tổng của Châu Quan Hóa (Sa Long,Thiết ống, Cổ Lũng và Điền Lư). Tổng Điền Lư lúc đó còn gọi là: Mường Khô được chia thành 3 phần gọi là xã. Phụng Thượng, Thạch Lư, Sơn Hạ  Năm Khải Định thứ 3 (1925). Thực dân Pháp và Triều Đình Huế cắt 4 tổng (Sa Long, Thiết ống, Cổ Lũng và Điền Lư) lập Châu mới đặt tên là Châu Tân Hóa.

              Tháng 10 năm 1945 ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ở châu Tân Hóa( Huyện Bá Thước) ra mắt đồng bào các dân tộc trong Huyện.

            Ngày 06 tháng 01 năm 1946 nhân dân các dân tộc trong xã cùng tòan Huyện và cả nước đón nhận một sự kiện vô cùng quan trọng. Công dân trong xã từ 18 tuổi trở lên đi bầu cử Đại Biểu Quốc Hội khóa đầu tiên cuả Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

          Đầu năm 1946 do ông Hà Công Tín (Người Chiềng Lẫm) làm Chánh Tổng ủy Hồ Điền.

          Tháng 4 năm 1946 thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ giải thể Tổng thành lập cấp Xã. Huyện Bá Thước lúc đó thành lập 7 xã: Quý Lương; Hồ Điền; Long Vân; Ban Công; Quốc Thành, Thiết ống và Văn Nho, ở các xã cử tri tiếp tục đi bầu cử để bầu ra Hội Đồng Nhân Dân xã, bầu ra ủy ban Hành Chính xã, ủy ban kháng chiến hành chính xã Hồ Điền trong những năm 1946 - 1950 do ông: Hà Văn Thành (xã Điền Lư) làm Chủ tịch.

          Nhiệm vụ của ủy ban hành chính là tập trung, vận động nhân dân củng cố chính quyền cấp xã, cùng với cả nước thực hiện các nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra cấp bách phải làm ngay chủ yếu chống 3 thứ giặc: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Thực hiện hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch; Toàn Quốc kháng chiến, thư của Chủ tịch gửi đồng bào thượng du Thanh Hóa ngày 21 tháng 02 năm 1947.

          Nhân dân, các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống yêu nước, ra sức chuẩn bị kháng chiến, khắp các Bản, Làng, già, trẻ, gái, trai đều chung lòng, chung sức, góp công, góp của, làm làng tản cư, đào hầm đắp ụ, xây dựng làng kháng chiến, sẵn sàng thực hiện (vườn không, nhà trống). Lực lượng thanh niên hăng hái tham gia dân quân du kích, Đại đội mang tên Hà Văn Mao, Cầm Bá Thước.

          Trong khi đó Hà Công Thắng  dựa vào chủ trương xây dựng làng, bản kháng chiến (tháng 5 năm 1947), y đã huy động nhân dân các Mường góp của, góp người để xây dựng chiến khu ở Đồi Đuống (Điền Trung ngày nay); Thung Vun (Điền Quang); Bìa Lũy, Mó Sú (Làng Võ Điền Lư). Ngoài ra Hà Công Thắng còn chứa chấp tay sai quốc dân Đảng trong nhà (cầm đầu là tên Huy) ra mắt chống đối Việt Minh, Thắng tuy dấu mặt chống đối nhưng vẫn tiếp tục hành hạ nhân dân trong vùng, lôi kéo những phần tử sấu để chống đối phong trào cách mạng.

          Tháng 5 năm 1948 Hồ Điền trong những xã được đón đoàn cán bộ đặc biệt của Tỉnh lên tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng, vạch trần âm mưu thủ đoạn lừa phỉnh của bọn phản cách mạng. Nhân dân đã hiểu rõ và tham gia vào các phong trào thi đua kháng chiến, khôi phục củng cố các đơn vị dân quân, du kích và các đoàn thể cứu quốc.

          Đầu năm 1949 phong trào cách mạng thi đua yêu nước trong toàn xã, lúc  này rất sôi nổi. Hoạt động tích cực của các Hội viên, Hội kháng chiến, các tổ chức mặt trận liên Việt dưới danh nghĩa là hội bảo trợ, dân quân tự vệ, Hội phụ nữ, Hội mẹ chiến sỹ, thanh niên ..Rất vinh dự với xã nhà, Đảng ủy Dân Chính Miền Tây ra Quyết định thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Bá Thước (tháng 2 năm 1949). Chi bộ họp tại nhà Bà Bồng thôn Chiềng Lẫm xã Điền Lư.

          Trước khí thế mạnh mẽ của phong trào quần chúng, với sự kiện của Huyện. Ngày 17 tháng 12 năm 1949 Đồn cổ Lũng được giải phóng chấm dứt sự chiếm đóng của thực dân Pháp trên quê hương Bá Thước, trút được ách nặng nề và nỗi thống khổ của nhân dân dưới sự kìm kẹp tàn bạo của bọn thực dân xâm lược Pháp và tay sai từ nhiều năm nay.

      Sau khi Đảng bộ Huyện được thành lập năm 1949, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các  tộc đấu tranh cách mạng, bảo vệ tổ quốc và phỏt triển kinh tế; Đảng bộ huyện đó có những chủ trương quan trọng về công tác thành lập các chi đảng bộ xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy ngày 20/12/1950  chi bộ hồ Điền Được thành lập tên gọi là chi bộ Trần Phú đây là tiền thân của Đảng bộ xã Điền Lư ngày nay.

          Năm 1952 thực dân Pháp tăng cường lực lượng không quân, để đánh phá các cơ sở kinh tế, các điểm chỉ huy hoạt động cách mạng ta. Tháng 7 năm 1952 chúng dùng 12 máy bay đánh phá tại thôn Riềng, nơi làm việc của ủy ban hành chính xã Hồ Điền (1951 - 1952) và nơi diễn ra các hội nghị cán bộ của UBHC huyện Bá Thước, về công tác vận động quần chúng chuẩn bị kháng chiến, chúng đã ném 5 quả bom trong đó có cả bom Na Pan và súng 14,5 ly để bắn sát thương nhằm hủy diệt cơ sở của ta. Trong trận oanh tác đó đã làm cháy một số nhà cửa, đã làm chết 2 người và bị thương 2 người dân thường

          Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đại thắng tháng 7 năm 1954. Hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết hòa bình lập lại. Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Nhân dân các dân tộc trong xã cũng như toàn Huyện hân hoan, phấn khởi bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, cải thiện đời sống.

          Tháng 8 năm 1954 lực lương dân công lần lượt trở về nhiều người còn mang theo thương tật, ốm đau, sốt rét... Vào thời điểm này nạn đói diễn ra do hạn hán kéo dài lúa, màu đều thất bát.

          Thực hiện chủ trương của Huyện ủy toàn xã đã phát động phong trào khai hoang, phục hóa, thực hiện "Tấc đất, tấc vàng" mở rộng diện tích canh tác. Thực hiện cuộc vận động"Đoàn kết sản xuất". Xây dựng nhóm sản xuất và tổ đổi công, thực hiện cuộc vận động hiến điền.

          Các phong trào văn hóa, giáo dục, phong trào học chữ Quốc ngữ ở các lớp bình dân học vụ rất sôi nổi, hầu hết ở các Chòm, Bản đều có lớp Bình dân học vụ và lớp vỡ lòng.

Đầu năm 1956 thực hiện cuộc vận động "Đoàn kết sản xuất"  do khu ủy khu 4 và tỉnh Thanh Hóa phát động. Tỉnh ủy đã tăng cường một đoàn cán bộ về chỉ đạo huyện Bá Thước trong đó có xã Điền Lư  Nhân dân trong xã đã thực hiện tốt công tác làm thủy lợi, phòng chống sâu bệnh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất và xây dựng tổ đổi công. Chính quyền các cấp thực hiện cuộc vận động hiến điền, chấp hành chính sách hiến điền, một số Thổ Ty, Lang Đạo đều hiến một phần ruộng đất cho nông dân. Cuộc vận động hiến điền thực chất là một bước cắt giảm uy thế của Thổ Ty, Lang Đạo, Địa chủ với các tầng lớp nhân dân.

          Tháng 3 năm 1956 khi nhân dân trong xã cũng như toàn Huyện đang tiến hành cuộc vận động hiến điền thì một số tên Lang Đạo lén lút hoạt động chống phá. Chúng tung dư luận " Đất thượng du thì cày, cấy thế nào cho hết, càng cày cấy nhiều càng đóng  thuế nhiều". Thô bạo hơn chúng còn dùng súng bắn đe dọa khi đồng bào Chòm Muỗng( Điền Trung ngày nay) họp bàn về đẩy mạnh" Đoàn kết sản xuất" để uy hiếp tư tưởng bà con nông dân.

          Năm 1957 sau khi sửa sai ở Miền xuôi, một số cha cố phản động đã lên tuyên truyền thông qua các buổi lễ cầu kinh, vận động xây dựng nhà thờ, đả kích các đoàn thể, cản trở hội họp, xuyên tạc chính sách, xuyên tạc sửa sai "ở miền xuôi sai thì sửa, ở miền ngược sai cũng nhiều mà không sửa, ai đấu tranh là kẻ có tội"; chia rẽ Lương -  Giáo, gây mất đoàn kết ở các Chòm, Bản, chúng dụ dỗ lôi kéo người đi đạo"Thanh niên muốn lấy gái đẹp Hồ Điền thì phải đi đạo".

          Trước tình hình đó có sự lãnh đạo và chỉ đạo kiên quyết của cấp trên, chính quyền và nhân dân trong  xã đã kịp thời ngăn chặn được, âm mưu chống phá của địch và những hoạt động phản cách mạng. Tình hình an ninh chính trị trong xã trở lại ổn định.

Thực hiện phong trào hợp tác hóa kết hợp cải cách dân chủ (1958 - 1960) phát động quần chúng phát triển tổ đổi công, vận động nhân dân hăng hái gia nhập tổ đổi công, phát huy hiệu quả và tính ưu việt của nó, trong các biện pháp thâm canh, cải tiến kỹ thuật, gieo cấy thời vụ, khơi mương, đắp đập, khai thác nguồn nưới tưới, phong trào làm cỏ, cải tiến công cụ từ cày chìa vôi lên cày 51, phong trào làm phân ụ, làm hầm phân.

          Phong trào tổ đổi công trong xã phát triển sâu rộng, đã thúc đẩy phong trào và hợp tác trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ II (21/10/1959) tập trung xây dựng phát triển HTX nông nghiệp.

          Cuối năm 1959 đầu năm 1960 thực hiện chủ trương của Tỉnh và của Huyện xã Điền Lư đã củng cố và thành lập được 13 HTX nông nghiệp cấp thấp đó là: HTX Sông Trót, Làng Võ, Làng Riềng, Rè Bát, Don Đặc, Chòm Triu, Chiềng Lẫm, Cộc Ngán, Muỗng Do, Kéo Giát, Cò Trúc, Rầm Tám, Làng Xịa. Năm 1960 xã Điền lư dẫn đầu phong trào HTX nông nghiệp toàn Huyện, điển hình HTX Chiềng Lẫm, HTX Muỗng Do.

          Năm 1960 đồng bào Thái ở Lũng Cao xuống định canh, định cư, đến tháng 7 năm 1962 cũng thành lập HTX gọi là HTX Làng Cao.

          Năm 1963 đến tháng 11 năm 1964 thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa đồng bào miền xuôi lên tham gia xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa miền núi. Do đó xã Điền Lư vinh dự được đón các bà con các xã: Hoằng Giang, Hoằng Lý, Hoằng Thái (huyện Hoằng Hóa), bà con Làng Cao (xã Lũng Cao), bà con Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa lên năm 1978 - 1980).

          Ngày 02 tháng 4 năm 1964 thực hiện Quyết định số: 107 Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ chia xã Hồ Điền thành 4 xã: Điền Lư, Điền Quang, Điền Thượng, Điền Hạ (Điền Lư chính thức được chia tách vào tháng 7 năm 1964).

Tháng 12 năm 1984 Hội đồng Bộ Trưởng ra Quyết định số: 163 chia xã Điền Lư thành 02 xã: Điền Lư và Điền Trung, chính thức chia xã và tháng 3 năm 1985.

            Lịch sử ra đời, đấu tranh, xây dựng và phát triển của Đảng bộ xã Điền Lư luôn gắn liền với quá trình đấu tranh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và truyền thống vẻ vang của quê hương đất nước. Với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, với tinh thần chủ động, sáng tạo; trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Đảng, đề ra những quyết sách phù hợp với từng thời kỳ lịch sử. Bằng ý chí phấn đấu không ngại gian khó, không sợ hy sinh của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ và bảo vệ; Đảng bộ đã khẳng định vai trò lãnh đạo, quyết định sự phát triển đi lên mạnh mẽ, đưa phong trào cách mạng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, liên tục phát triển, cùng với cả nước viết nên những trang sử vàng chói lọi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện lời dạy của Người, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân các dân vừa góp sức người, sức của, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh cả về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội, Đảng bộ  đã huy động cao nhất sức người, sức của, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được Bác Hồ khen ngợi: Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy hy sinh gian khổ và ác liệt, là một trong những địa phương của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chịu sự đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ; song, với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc  trong xã luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, kiến thiết kinh tế - xã hội, trực tiếp chiến đấu, ra sức chi viện lớn nhất cho miền Nam ruột thịt làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Từ trong máu lửa của cuộc kháng chiến vĩ đại ấy, đã xuất hiện những tập thể, cá nhân “kiểu mẫu” trong lao động sản xuất và chiến đấu;  toàn xã có 965 người con thân yêu của quê hương luôn nêu cao tinh thần “xả thân vì nước”, dũng cảm lên đường nhập ngũ, xông pha trên khắp các mặt trận, lập nhiều chiến công xuất sắc; 392  người là công nhân hỏa tuyến và 25 thanh niên xung phong nơi tuyến lửa. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân xã Điền Lư, được Đảng và Nhà nước công nhận 61 liệt sỹ  trong đó chống pháp có 2 người, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ tổ tây nam và giúp nước bạn Lào 59 người, có 32 người là thương binh, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 5 mẹ, Có 203 người được tặng huân chương, huy chương các loại, nhiều con em địa phương trưởng thành qua đấu tranh cách mạng có nhiều người là giáo viên, kỹ sư, bác sỹ, sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam  Những phần thưởng cao quý và niềm vinh quang lớn lao đó mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn lực tinh thần to lớn cổ vũ Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc xã ta mạnh mẽ, tự tin bước vào thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong giai đạo  mới.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã nhà  đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, khơi dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã luôn ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả luôn duy trì diện tích 630,4ha đất sản xuất nông nghiệp. Là địa phương sản xuất công nghiêp, nông nghiệp phát triển ổn định; cơ giới hoá trong nông nghiệp được đẩy mạnh; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nhiều trang trại chăn nuôi tập trung được hình thành. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí gò hàn, Điện tử điện dân dụng và xuất khẩu lao động được hình thành và ngày càng phát triển. Các ngành dịch vụ luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

              Đặc biệt, sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng để lãnh đạo, điều hành xây dựng và phát triển quê hương, tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng nhanh và đột phá.

              Tốc độ tăng trưởng, gấp 1,9 lần so với giai đoạn 2011-2015,Cơ cấu các ngành dịch vụ thương mại chuyển dịch tích cực, vừa phù hợp với xu thế phát triển doanh thu bán lẻ hàng năm đạt 32,4 tỷ đồng  vượt 20% kế hoạch, Thu ngân sách giai đoạn 2016- 2020 ước đạt 38,84 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người từ 19 triệu đồng năm 2015 năm, nay lên  46 triệu đồng năm 2020 tăng 2,4 lần.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển toàn diện; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; toàn xã có 07 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã đầu tiên của huyện Bá Thước được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 và thôn Điền Lý đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2020.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện 100% đường giao thông liên thôn, nội thôn được cứng hóa, thuận lợi đi lại cho nhân dân.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao trong toàn huyện, thi học sinh giỏi hàng năm đánh giá nhì trong toàn huyện, nhiều năm xã có phong trào giáo dục toàn diện được UBND huyện giấy khen, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 12% hộ nghèo năm 2015 nay còn 14 hộ nghèo = 0,88 % thấp nhất trong toàn huyện; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ xã đã dành rất nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ. Đảng bộ và chi bộ  đảng thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; phát huy dân chủ, tính sáng tạo, nhưng bảo đảm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc; chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, định hướng lớn để tranh thủ tối đa thời cơ, vận hội mới; đồng thời tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, khó khăn, vướng mắc. Thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, giới thiệu cán bộ. Coi trọng công tác Dân vận, chăm lo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng nhân dân.

              Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Ban Thường vụ Đảng ủy và chi bộ đã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng; sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế, quy định để quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ đảng viên chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo xây dựng cũng cố tổ chức đảng trọng tâm là xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chất lượng sinh hoạt của cấp ủy  và các chi bộ được nâng lên. Tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm đạt 36,3% không chó chi bộ yếu kếm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt 87,02% nhiều năm liền đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh được Tỉnh ủy, Huyện uỷ công nhân khen thưởng

Đến nay đảng bộ có 315 đảng viên, đảng viên lão thành được trao huy hiệu từ 30 đén 70 tuổi đảng là 65 đồng chí với 25  kỳ đại hội Đảng bộ xã Điền Lư luôn tự hào chặng đường 70 năm vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng rất đỗi vẻ vang của Đảng bộ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống hào hùng; trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. ta càng tự hào, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Điền Lư thành xã kiểu mẫu, xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi của huyện ủy và UBND huyện Bá Thước.

Tiếp nối và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, của quê hương Điền Lư, trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng, dũng cảm giữ vững khí thế cách mạng tiến công; không sờn lòng, không lùi bước trước mọi hy sinh, gian khổ; trung thực, chất phác, thật thà, liêm khiết, miệt mài học tập và trau dồi đạo đức; gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của xã nhà ; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích tập thể, vì hạnh phúc của Nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương đất nước tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng quê hương Điền Lư ngày càng giàu mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

              Bước sang giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng "Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên", Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025  đã đề ra định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới đó là: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy nội  lực, tranh thủ thời cơ để phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai và nhân lực, phát triẻn văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghéo, giải quyết việc làm. Đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn  xã hội; tiếp tục thực hiện và cũng cố vững chắc các tiêu chí thôn, xã đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

              Để hiện thực hiện được mục tiêu trên; trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân xã Điền Lư cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu đó là:

              Một là, Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV niệm kỳ 2015 - 2020 đi vào cuộc sống, khẩn trương hoàn thành hoạch đô thị Điền Lư. Tập trung cao để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển với  sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp để phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; hình thành vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn, bảo đảm các quy định về môi trường an toàn thực phẩm, và gắn với xây dựng thương hiệu; tăng cường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hình thành và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến khâu tiêu thụ.

Quy hoạch khu công nghiệp quy mô sản xuất các ngành công nghiệp phát triển hợp lý thu hút các nhà đầu tư, đầu tư các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển dịch lao động sang làm công nghiệp giảm lao động nông nghiệp.

              Tiếp tục phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Phát triển đô thị Điền Lư trở thành một trong các trung tâm mua sắm lớn của huyện Bá Thước đa dạng các loại mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân vế đây mua sắm.

              Hai là, Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; giữ vững và phát huy thành quả đã đạt được, nhất là thành tích về giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, tinh thần cho Nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc của quê hương. Đảm bảo Quốc phòng, an ninh trật tự chính trị trật tự và an toàn xã hội được và giữ vững ổn định.

          Ba là, Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng chi bộ, và Đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chỉ đạo, tổ chức thực hiện đưa nhanh Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp Đại hội Đảng bộ xã Điền Lư khóa XXV nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống. phấn đấu xã Điền Lư hoàn thành xã đạt chuẩn kiểu mẫu vào năm 2025

              Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, bồi đắp thêm niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của Đảng bộ xã Điền Lư.  Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã nhà nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; quyết tâm phấn đấu xây dựng xã Điền Lư đến năm 2025 thành xã kiểu mẫu.

              Với niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Điền Lư, tôi xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thờ kỳ, các vị đại biểu khách quý và toàn thể buỗi lễ  sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam muôn năm